DBI Group: Til kamp mod silodannelse

DBI var på besøg hos Sonnerupgaard Gods, og i samme forbindelse fik Teak Teambuilding lov til at stå for samarbejdsøvelser. Øvelserne blev tilpasset til dagens agenda. Dagen stod på seminar med fokus på at bringe folk sammen på kryds og tværs af organisationen, for på den måde at undgå siloopdeling. Det blev en dag, hvor deltagere gik 100 % til den, lærte hinanden at kende, og gik herfra med en fornyet fællesskabsfølelse.